Adatvédelmi irányelvek

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

A személyes adatok védelme az online környezetben törvénybe iktatott és kötelező. Minden üzemeltetőnek tájékoztatnia kell az ügyfelet/együttműködőt a személyes adatok feldolgozásáról és garantálnia kell azok biztonságban való megőrzését.

A MYLAKE SRL, (székhelye: Brassó, Republicii utca 38 C, kereskedelmi nyilvántartási szám: J08/1972/2019, egyedi nyilvántartási szám – CUI: 41248179) üzemeltetőként ilyen módon tájékoztatja Önt a szolgáltatások és termékek nyújtására irányuló műveletek során továbbított személyes adatainak feldolgozásáról és tárolásáról.

MI MINŐSÜL SZEMÉLYES ADATNAK

– az azonosított/azonosítható természetes személyre vonatkozó információk: név, vezetéknév, cím, e-mail, telefon, aláírás, pénzügyi információk, a szolgáltatások és termékek nyújtására vonatkozó, hatóságok által kért információk, az ügyfél MYLAKE SRL szolgáltatásait nyújtó helyszínen tett látogatása során begyűjtött audio-video megfigyelésből származó információk, a műszaki támogatási szolgáltatások során rögzített audio-video megfigyelések, IP, a MYLAKE SRL tevékenységéhez szükséges egyéb információk.
– bármilyen művelet (műveletek összessége), például adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, tárolása, adaptálása vagy módosítása, kivonása, konzultációja, felhasználása, harmadik félnek történő átadása, továbbítása, terjesztése, összekapcsolása vagy kombinálása, blokkolása, archiválása, törlése, megsemmisítése a személyes (közvetlen vagy közvetett) adatok területén belül.

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

Információgyűjtési források:
1. A www.mylake.ro weboldal, vagy a MYLAKE SRL alkalmazásainak használatakor kérhetjük a szolgáltatások nyújtásához szükséges űrlapok, kérdőívek kitöltését (elfogadási kötelezettség nélkül);
2. közvetlen és közvetett tranzakciók a MYLAKE SRL, a partnerek és a felhasználók között;
3. a közintézményekre jellemző külső források.

Hogyan gyűjtünk személyes adatokat a www.mylake.ro felhasználóktól:
– közvetlenül;
– a felhasználó böngészőjének és forgalmi adatainak felhasználásával;
– sütik használatával.

1. A személyes adatok közvetlen gyűjtése.
A1. Rendelés leadása (fiók létrehozásával vagy anélkül) a www.mylake.ro oldalon jelentheti a név, vezetéknév, cím, e-mail cím, valamint a szerződéskötéshez, számlázáshoz és kézbesítéshez szükséges egyéb adatok kérését.
• a szerződéses adatok 3 évig őrizve vannak (általános előírások);
• a költségvetési adatok 10 évig őrizve vannak (adójogszabályok);
• a rendelések nem teljesíthetők a fenti adatok nélkül.

A2. A felajánlott segítségnyújtási szolgáltatásokon belül megkérhetjük Önt, hogy adja meg telefonszámát, vagy e-mail címét, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel problémája megoldása érdekében (ha szükséges, más adatokat is kérhetünk, amelyek a személyes kategóriába tartoznak). A www.mylake.ro támogatási szolgáltatásain belüli kommunikáció regisztrálva lehet.

A3. A hírlevélre való feliratkozás, a személyre szabott kommunikáció érdekében, az e-mail cím megadását igényli, ezen információ tárolása pedig a hozzájárulás visszavonásával megszűnik.

A4. A számlánkra teljesített befizetések banki partnereink által kerülnek feldolgozásra, ezen információkat banki partnereink részére továbbítjuk.

2. Személyes adatok gyűjtése forgalmi adatok felhasználásával

A www.mylake.ro webhelyen, bármilyen eszközről történő látogatás során, Ön információt szolgáltat az alábbiakról: IP cím, a látogatás idejére és helyére vonatkozó információk, a meglátogatott oldalakra vonatkozó információk. A külső forgalomelemző szolgáltatások (pl. Google Analytics) kizárólag a www.mylake.ro által kerülnek felhasználásra a szolgáltatások javítása, valamint a webhely biztonságának biztosítása és fenntartása érdekében.

3. Adatgyűjtés cookie-k (sütik) segítségével (munkamenetenként és fixen)
A cookie-kat (sütiket) a jelszavak, nyelvi preferenciák, kiskoróak védelmét szolgáló szűrők megjegyzésére, a jóváhagyott hírdetések engedélyezésére vagy korlátozására használjuk.

MILYEN CÉLOKRA HASZNÁLJA FEL A MYLAKE A SZEMÉLYES ADATOKAT

A MYLAKE SRL azonosítja (a fent meghatározott fix eszközökön keresztül) azokat a potenciális felhasználókat, akik hozzáférnek a nyújtott szolgáltatásokhoz, monitorizálja az ezzel kapcsolatos műveleteket, felméréseket és/vagy profilokat a marketing tevékenységeken belül, belső elemzéseket végez a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan. A MYLAKE SRL, továbbá, feldolgozza a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó személyes adatokat különböző jogi természetű eljárások megoldására, archiválva őket úgy fizikailag, mint elektronikusan. Vannak olyan jogilag szabáyozott román intézmények, amelyek személyes adatokat tartalmazó jelentéseket kérhetnek.

MILYEN CÉLOKRA HASZNÁLJUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT

A törvény, amely meghatározza az General Data Protection Regulation-t (általános adatvédelmi rendelet) Románia területén is hatályba lépett:
– (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) – a személyes adatok megrendelésen keresztüli gyűjtésére utal
– (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja) a számlák kiállításához szükséges kötelező adatokra utal;
– (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés) a személyes adatok marketing célú felhasználása hozzájárulás köteles (hírlevelekre való feliratkozás, sütik stb.);
– (a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja és az 506/2004. törvény 12. cikkének (2) bekezdése) a www.mylake.ro jogos érdekére hivatkozik saját webhelyének biztonságossá tétele és optimalizálása érdekében (GDPR (49) preambulumbekezdés).

A SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSE KÖTELEZŐ A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA,

ezek elutasítása a szolgáltatások nyújtásásának ellehetetlenítéséhez vezet. A felhasználónak jogában áll elutasítani adatai direkt marketing célra való felhasználását.

SZEMÉLYES ADATOK CíMZETTJEI

A fentiekben meghatároztuk a személyes adatok gyűjtésének céljait. Ugyanakkor, ha ez valóban szükséges, a MYLAKE SRL elérhetővé teheti a felhasználók különböző (korlátozott) személyes adatait a jogi hatóságok és a szerződéses partnerek számára (pl. hatóságok, könyvvizsgálók, ügyvédek, könyvelők, a MYLAKE SRL csoportba tartozó vállalatok) azzal a kötelezettséggel, hogy ezen adatok semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Az Európai Parlament által elfogadott 2016/679 számú (GDPR) törvény értelmében lehetőség van A SZEMÉLYES ADATOK ORSZÁGON KÍVÜLI ÁTADÁSÁRA

A személyes adatok addig tárolhatók, amíg a törvény előírja: szerződéses adatok 3, pénzügyi adatok 10 év. Az adatok feldolgozása addig a pillanatig végezhető, amíg gyűjtésük célját elérik, ezt követően archiválásra kerülnek, vagy megsemmisítődnek.

SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

– az adatok bizalmas kezelése kötelező, ezért a felhasználók saját nevüket és jalszavukat használják
– minden olyan felhasználó, aki a személyes adatokhoz hozzáfér/gyűjt/módosít, dátum, idő és végzett tevékenység alapján regisztrálva van.
– csak a felhatalmazott felhasználóknak áll jogukban számlákat, értesítéseket, szerződéseket és más olyan iratokat nyomtatni, amelyek személyes adatokat tartalmaznak.
Az a felhasználó, vagy potenciális felhasználó, akinek adatai feldolgozásra kerülnek, a következő jogokkal rendelkezik:

  1. Az adatgyűjtésről való tájékoztatás joga a GDPR 13. és 14. cikk értelmében
  2. A feldolgozott adatokhoz való hozzáférés joga – GDPR 15. cikk
  3. Az adatok módosítását vagy akár törlését kérelmező jog – GDPR 17. cikk, kivéve a törvény által megállapított kivételeket;
  4. A személyes adatok minimális feldolgozásának igényléséhez, vagy a személyes adatok feldolgozásának megtagadásához való jog – GDPR 18. cikk;
  5. Az adatátvitel joga egy másik szolgáltatóhoz – GDPR 20. cikk
  6. Az adatkezeléshez való jog visszavonása a korábbi beleegyezés megadása után;
  7. Az adatok marketing célú feldolgozásának és a profilalkotásnak megtagadása;
  8. Ha a felhasználó úgy érzi, igazságtalanság érte, joga van az ANSPDCP-hez, vagy az illetékes bírósághoz fordulni.

A MYLAKE SRL FENNTARTJA A JOGOT A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁT ÉRINTŐ NYILATKOZAT ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜLI MÓDOSÍTÁSÁRA, A FRISSÍTETT VÁLTOZAT A HONLAPON KERÜL KÖZLÉSRE.

Bármilyen bejelentés elküldhető elektronikus formában az info@mylake.ro címre, vagy írásban: Brassó, Republicii utca 38. szám, Casa Albert címre.

Ez a webhely sütiket használ, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa Önnek. A böngészés folytatásával elfogadja azok használatát.